تبلیغات
شرکت آینده نگر طیور - راهنمای پرورش مرغ گوشتی قسمت دوم رطوبت/ تهویه/روشنایی/تراکم گله/

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.راهنما در ادامه مطلبصد در صد تضمینی
شماره تماس:
09309013117
/
از طریق پیامک هم به سوال شما جواب داده میشود

7- رطوبت نسبی

رطوبت نسبی هوای داخل سالن باید در حدود 65-55% و برای بقیه دوره حدود 55-50% در نظر گرفته شود و اگر رطوبت نسبی هوا پایین‌تر از 50% باشد، خشك بودن هوا باعث مشكلات تنفسی و دهیدراتاسیون (از دست دادن آب بدن) و دو دست و وازده شدن تعداد زیادی از جوجه‌ها می‌گردد.

باید از طریق مختلف از جمله با خیس كردن دیوارها، سقف، آب پاشی ورودی هوا و اسپری و مه پاشی و استفاده از دستگاه‌های رطوبت ساز و.... رطوبت موردنیاز در سالن تأمین شود.

1-7) لازم است حداقل 1 عدد رطوبت سنج در هر سالن قرار داده شود تا وضعیت رطوبت نسبی سالن‌ها به دست آید.

2-7) به عنوان یك اصل كلی توصیه می‌شود میزان رطوبت نسبی سالنها را بالا در نظر گرفته و به رقم حدود 65-60 برسانید چون اولاً وقتی جوجه در روزهای اول وارد سالنی با رطوبت پایین شوند سیر كاهش رطوبت بدن ادامه یافته و سبب دهیدراته شدن بدن (از دست دادن آب بدن) و دودست و وازده شدن گله می‌شود. ثانیاً رطوبت پایین باعث خشك شدن لایه پوششی مجاری تنفسی می‌گردد و در نتیجه تبادل هوایی گازی و اكسیژن گیری پرنده دچار صدمه می‌شود و نهایتاً بر روی رشد و ضریب تبدیل اثر سوء می‌گذارد. لذا مجدداً تاكید می‌شود كه به موضوع رطوبت نسبی سالنها مانند تهویه، دما و .... توجه و اهمیت داده شود.

3-7) با رشد پرنده رطوبت ایده‌ال نیز كاهش خواهد یافت رطوبت نسبی بالا از 18 روزگی به بعد موجب رطوبت بستر و مشكلات، همراه با آن خواهد شد با بالا رفتن وزن رطوبت را می‌توان با استفاده از تهویه و سیستم گرم كننده كنترل كرد.

ضعف در عملكرد و كاهش یكنواختی می‌تواند ناشی از پایین بودن رطوبت نسبی در هفته اول باشد.

8- تهویه

تهویه مناسب و مطلوب عامل بسیار مهم در موفقیت پرورش جوجه‌های گوشتی می‌باشد و هوای خوب و سالم و تهویه مناسب یكی از مهمترین موارد قابل توجه در مرغداری است لذا تاكید می‌شود در تهویه سالنها نهایت توجه و دقت به عمل آید. زیرا اكثر بیماریها در اثر تهویه بد بوجود می‌آید و گله را مبتلا به بیماری تنفسی و.... می‌كند در واقع كیفیت نامناسب هوا عملكرد گله را محدود كرده و حساسیت به بیماری را بالا خواهد برد.

پرنده جهت رشد به هوای تازه نیاز دارد و هدف از تهویه مناسب، كاهش گرد و غبار و گازها مضر (گاز آمونیاك، اكسید كربن) و افزایش اكسیژن می‌باشد. بایستی همواره سعی و تلاش شود تا هوای سالم وارد سالن شده و هوای كثیف خارج شود. هوای راكد و همچنین كوران هوا به هیچ وجه برای جوجه مناسب نمی‌باشد.

1-8) تهویه و دما در ارتباط با یكدیگر هستند. در بیشتر اوقات افزایش دستگاه‌ها تهویه را برای كاهش هزینه سوخت در هوای سرد كاهش می‌دهند اما این كار اشتباه است. هوای تازه و تمیز به اندازه آب غذای تازه برای جوجه‌های گوشتی در حال رشد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

2-8) آلوده كننده‌های اصلی هوای سالن، گرد و خاك، دی‌اكسید كربن، منواكسید كربن، آمونیاك و بخار آب زیاد می‌باشند كه با افزایش این موارد، دستگاه تنفس پرنده آسیب دیده و كارایی تنفس و عملكرد گله كاهش خواهد یافت و اگر پرنده در معرض هوای آلوده قرار بگیرد احتمال شیوع بیماری‌های تنفس و آسیت را بیشتر می‌كند. و رطوبت بالا موجب كیفیت نامطلوب نیز می‌شود كه سبب افزایش وقوع سوختگی مفصل خرگوشی و افت كیفیت لاشه می‌گردد.

3-8) برای كنترل كامل وضعیت تهویه‌ای یك سالن، ابتدا باید بیشترین نیاز تهویه‌ای سالن را در شرایط و سنین مختلف محاسبه و پیش‌بینی كرد و هواكش‌هایی انتخاب نمود كه بین حداكثر و حداقل تهویه مورد نیاز قابل تنظیم باشند.

4-8) نیاز تهویه‌ای مطلوب عبارت است از:

حداقل (7/0 متر مكعب در ساعت به ازای هر كیلوگرم وزن زنده)

حداكثر (2/7 متر مكعب در ساعت به ازای هر كیلوگرم وزن زنده)     

جریان هوا در سالن و در سطح پرنده بستگی به نیاز تهویه و دمای سالن و میزان رطوبت نسبی و تراكم گله، سن گله و... دارد. كه بین 3-3/0 متر بر ثانیه بایستی برقرار باشد.

5-8) سطوح قابل تحمل گازهای مضر

منواكسید كربن: كمتر از 100 قسمت در میلیون (ppm 100<)

دی‌اكسید كربن: كمتر از 2500 قسمت در میلیون(ppm2500<)

آمونیاك: كمتر از 10 قسمت در میلیون (ppm10<)

میزان اكسیژن باید حداقل 21% هوای دم را تشكیل دهد. هنگامی كه میزان اكسیژن از 11% كمتر شود اشكالات تنفسی ایجاد می‌كند و به میزان 6% درصد برسد جوجه تلف می‌شود.

9- روشنایی

به طور معمول اكثر پرورش دهندگان مرغ گوشتی از سیستم نوردهی مدوام استفاده می‌كنند. در این روش از برنامه نوردهی طولانی مدت (23 ساعت روشنایی) و یك دوره كوتاه (1 ساعت خاموشی) استفاده می‌شود. 1 ساعت خاموشی باعث عادت كردن جوجه‌ها به تاریكی شده و از وحشت آنها در موقع قطع برق و نتیجتاً از تجمع و خفگی پیشگیری می‌نماید. در سالنهای باز 1 ساعت خاموشی در ابتدای شب (همزمان با تاریكی هوا و هنگام غروب) اعمال شود.

1-9) در فضایی كه در روزهای اول در اختیار جوجه‌ها قرار داده می‌شود شدت نور و یكنواختی پراكندگی آن خیلی مهم می‌باشد تا جوجه‌ها به راحتی بتوانند دان و آب را پیدا كنند. لذا حداقل شدت نور 60 لوكس پیشنهاد می‌شود كه پس از 7 روز بتدریج شدت نور كاهش داده شده و بطوریكه تا سن 14 روزگی به 20 لوكس برسد و این شدت نور تا پایان 21 روزگی حفظ شود و از سن 22 روزگی به بعد 10-7 لوكس شدت نور داده شود. این كاهش شدت نور باید تا حدی باشد كه پرنده در آن راحت و آرام باشند بدون اینكه مشكلی در دستیابی به آب و دان داشته باشند.

2-9) برای جوجه‌های گوشتی تولید شده از گله‌های مادر جوان شدت روشنایی حدود 25- 20% افزایش یابد.

3-9) شدت نور یكنواخت در كل سالن باعث بالا رفتن یكنواختی و بهبود ضریب تبدیل غذایی می‌گردد تمیز كردن لامپ و تعویض لامپ‌های سوخته بطور منظم از ایجاد نقاط تاریك و روشن در سالن جلوگیری می‌نماید.

برنامه نوردهی متناوب:

اجرای این روش كه شامل روشنایی وخاموشی منظم می‌باشد منجر به بهبود وضعیت پا و كاهش افت لاشه می‌گردد. همچنین جوجه‌ها كه میزان دان سهمیه خود را در مدت كوتاه مصرف می‌نمایند فرصت طولانی‌تر برای هضم و جذب خواهند داشت. (دوره خاموشی) در نتیجه ضریب تبدیل دان بهبود پیدا می‌نماید. البته قبل از به كارگیری این روش باید از توان سیستم‌های مدیریت مناسب مثل تغذیه، ظرفیت آبخوری، دانخوری، تهویه و... مطمئن باشیم تا عملكرد مناسب بدست آید.

سن

روشنائی

(ساعت)

خاموشی

(ساعت)

روشنائی

(ساعت)

خاموشی

(ساعت)

روشنائی

(ساعت)

خاموشی

(ساعت)

روشنائی

(ساعت)

خاموشی

(ساعت)

6-0 روزگی

23

1

-

-

-

-

-

-

35-7 روزگی

5

1

5

1

5

1

5

1

36 روزگی به بعد

23

1

-

-

-

-

-

-

 

1- برنامه نوردهی متناوب  دیگری نیز وجود دارد كه تاثیرات زیادی در كاهش استرس گرمایی در پرورش مرغ گوشتی خواهد داشت. چون كنترل فعالیت بیش از حد پرنده‌ها به وسلیه تغیرات منظم روشنایی و خاموشی سالن به كاهش حرارت تولیدی بین گله كمك می‌نماید.

سن

طول مدت روشنایی

طول مدت تاریكی

6-0 روزگی

24 ساعت

-

21-7 روزگی

23 ساعت

1 ساعت

22 روزگی به بعد

2 ساعت

2 ساعت

 

1 ساعت

3 ساعت

2- برنامه نوردهی دیگری را نیز می‌توان در سالن‌های باز و بسته به كار برد. همانطوری كه قبلاًٌ اشاره شد سطوح آبخوری و دانخوری به ازای هر پرتده را باید افزایش داد تا در دوره روشنایی پرنده قادر به دریافت آب ودان باشد. ضمناً استفاده از دیمر جهت كنترل شدت نور و وانمود كردن طلوع و غروب مصنوعی در سالن مفید خواهد بود. غروب پرنده را متوجه می‌نماید كه دوره خاموشی نزدیك و طلوع نیز جهت جلوگیری از هجوم گله به طرف آبخوری و دان خوری موثر است.

 

     سن

طول روشنایی (ساعت)

طول تاریكی (ساعت)

6-0 روزگی

23

1

21-7 روزگی

16

8

28-22 روزگی

18

6

29 روزگی به بعد

23

1

 


3- برنامه نوردهی دیگر در شرایطی كه كنترل نور سالن امكان پذیر باشد و شرایط محلی اجازه بدهد قابل اجرا می‌باشد:

سن گله

(روز)

شدت نور

(لوكس)

شدت نور

(فوت كندل)

مدت نوردهی ساعتهای روشنایی/ خاموشی

7-0

40-30

0/4-0/3

23    /      1

28-8

15-10

5/1-0/1

20    /      4

كشتار-29

5-3

5/0-3/0

23    /      1

10- تراكم گله

میزان فضا و سطح كف سالن كه برای هر قطعه پرنده بستگی به عوامل زیاد از جمله وزن مرغ در هنگام كشتار، نوع سالن (باز یا بسته) شرایط آب و هوایی منطقه، فصل و مدیریت و كیفیت و امكانات آشیانه و... دارد.

1-10) در سالن‌های باز تراكم جوجه‌ریزی بر اساس فصل و نوسانات درجه حرارت متفاوت بوده و بایستی در تابستان از تراكم جوجه ریزی كاسته شود.

2-10) تراكم گله تاثیر زیادی بر روی عملكرد، یكنواختی و كیفیت محصول نهایی دارد. تراكم بیش از حد، فشار محیطی روی پرنده را افزایش داده و آسایش پرنده را به خطر می‌اندازد و در نهایت سودآوری كاهش خواهد یافت. وضعیت كیفی  سالن و خصوصاً امكان كنترل شرایط محیط در تعیین تراكم گله نقش دارد.

3-10) با بالا بردن تراكم می‌بایست فضای دان خوری و آبخوری در دسترس به تناسب افزایش یافته و مراقبت كافی برای حفظ كیفیت هوا و بستر به عمل آید. تراكم بیش از حد، رشد، ماندگاری، كیفیت بستر، سلامتی پا و... را كاهش خواهد داد و همچنین سبب افت كیفیت لاشه می‌شود.

متوسط وزن كشتار

 كیلوگرم

سالن بسته

تعداد پرنده در متر مربع

سالن باز

تعداد پرنده در متر مربع

1

34-32 قطعه

22 قطعه

5/1

21 قطعه

15 قطعه

8/1

19-18 قطعه

12 قطعه

2

17-16 قطعه

11 قطعه

5/2

13 قطعه

9 قطعه

3

11 قطعه

7 قطعه

 در سالن‌های بسته 34-30 كلیوگرم وزن زنده در هر متر مربع و در سالن‌های باز 22-20 كیلوگرم وزن زنده در هر متر مربع در نظر گرفته می‌شود.

در آب و هوای گرم، تراكم گله بر اساس دما، رطوبت و ظرفیت سیستم تهویه و... تعیین می‌شود. در سالن‌های باز تراكم گله در آب و هوای گرم 18-15 كیلیوگرم در متر مربع در نظر گرفته شود. در صورت عدم امكان حفظ دمای مورد نظر در آب و هوا یا فصل گرم، تراكم گله را بایستی كمتر در نظر گرفته شود.

4-10) برای 5-3 روز اول جهت این كه جوجه‌ها به آب و دان به راحتی دستیابی داشته باشند باید به ازای هر متر مربع 30-25 قطعه جوجه در نظر گرفت كه فضای داخل سالن را با كارتن به ارتفاع حدود 60-40 سانت محدود نمود. توصیه می‌شود كه این سطح را (گارد) در وسط سالن ایجاد نموده و دو طرف داخل سالن كه فضای خالی است با پاشیدن آب، رطوبت مورد نیاز را تامین نمود.

از سن 6-5 روزگی بتدریج فضای بیشتر در اختیار جوجه‌ها قرار دارد بطورئیكه تا پایان هفته دوم كل فضای مورد نیاز‌ (سالن) را در اختیار گله قرار گیرد.

11- وزن كشی

1-11) داشتن میانگین وزنی بطور هفتگی ضروری بوده و ثبت آمار مربوط به میانگین وزن بیشترین ارزش را در ارزیابی وزن نهایی و در نتیجه تعیین زمان مناسب كشتار خواهد داشت تا از بازاریابی خوبی نیز برخوردار باشد. آگاهی از تغییرات وزن بدن برای ارزیابی و نشان دادن تاثیرات برنامه‌های تغذیه‌ای نیز ضروری می‌باشد.

2-11) پس  از ورد جوجه‌ها و قبل از اینكه جوجه‌ها در سالن پخش شوند از تعداد 5-3% جوجه‌ها وزن‌كشی به عمل آید و در پایان هر هفته نیز حداقل 5-3% گله وزن‌كشی و میانگین وزن محاسبه شود. انتخاب نمونه‌ها به صورت تصادفی و در 3 نقطه سالن (به صورت مثلثی و در مكانهای مشخص شده) و همیشه در یك زمان ثابت وزن كشی گردد.

12- ثبت آمار و اطلاعات

یكی از اقدامات بسیار مهم ثبت آمار و ارقام در كلیه مراخحل پرورش می‌باشد و در واقع آمار و ارقام می‌تواند معرف و مشخص كننده وضعیت پرورش گله در هر دوره باشد. در مرغداری بدون داشتن آمار صحیح و تنظیم گزارش روزانه و... كسب موفقیت مشكل خواهد شد. لذا ركوردگیری صحیح در طی مراحل پرورش برای بررسی تاثیر به كارگیری تكنیك‌های مدیریتی، تغذیه‌ای ضروری است و تجزیه و تفسیر اطلاعات تولیدی از ضروری‌ترین اقدامات برای ارتقاء و بهبود سطح عملكرد و نشان دهنده درجه بهداشت و وضعیت بیماری‌ها در آن فارم می‌باشد. نگهداری این اطلاعات و آمار این امكان را به ما می‌دهد كه از تجربیات گذشته در حد ممكن استفاده نماییم.

بطور كلی اطلاعات مربوطه به هر گله گوشتی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

1- تاریخ و تعداد جوجه‌ریزی

2- كیفیت جوجه (وزن، هماهنگی، تعداد تلفات در زمان حمل و نقل، سن گله مولد...)

3- مرگ و میر و حذفی (روزانه، هفتگی، مجموع آنها به تعداد و درصد)

4- برنامه واكسیناسیون و داروها (تاریخ، روش واكسیناسیون، نوع و شماره بچ و تاریخ انقضا...)

5- برنامه دان و مصرف دان (روزانه، هفتگی، مجموع)

6- برنامه روشنایی

7- وزن كشی (میانگین وزن و سرعت و روند رشد)

8- مصرف آب

9- دما و رطوبت

10- هزینه‌ها

11- درآمدها

12- ...

كلیه این اطلاعات بایستی دقیقاً ثبت شده و در پایان هر دوره مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

برای هرگله یك شاخص تولید Production Number یا عدد تولید محاسبه نمود.

عدد تولید (شاخص تولید یا p.N): نشان دهنده عملكرد پرورش مرغ گوشتی در یك دوره می‌باشد و از فرمول زیر بدست می‌آید.


 

        درصد ماندگاری * میانگین وزن به كیلوگرم

        ضریب تبدیل غذایی* میانگین سن به روز

= شاخص تولید

 

100*

       

 


            

هر چند شاخص تولید (P.N) بزرگتر باشد نشان دهنده عملكرد بهتر گله می‌باشد. می‌توان عملكرد گله با استاندارد سویه (نژاد) مربوطه نسبت درصد گرفته شده و مورد مقایسه و ارزیابی قرار داد.

13- دان و تغذیه

دان باید برای جوجه‌ها جذاب باشد و جوجه‌ها را به طرف خودش جلب كند غذایی كه كاملاً آردی باشد برای جوجه‌ها جالب نیست. در صورت امكان بهتر است دان به شكل كرامبل (حبه خورده شده) مخصوص جوجه‌ها باشد و اگر تهیه دان كرامبل امكان پذیر نیست دان نباید به شكل كاملاً آردی تهیه شود باید حالت بلغور یا دانه بندی داشته باشد. توزیع دان نیز باید به نحوی باشد كه دان به راحتی در اختیار جوجه‌ها قرار گیرد.

اشاره به این مطلب لازم است كه در حرارت بیش از اندازه در دوره اولیه پرورش (Brooding time) بیشترین لطمه را به جوجه‌ها وارد می‌كند. جوجه‌ها در بدو ورورد به علت غریزه‌ای كه دارند به چیزهایی كه توجهشان را جلب كند نوك می‌زنند لذا باید سعی كنیم كه مورد جلب كننده توجه جوجه، دان باشد.

1-13) خوردن دان باعث آغاز پروسه هضم و جذب در دستگاه گوارش می‌شود و با چرخش مواد مغذی جذب شده در جریان خون مركز اشتها در مغز جوجه‌ها تحرك می‌شود. با تحریك مركز اشتها، جوجه تازه متوجه می‌شود چیزی كه به دنبالش بوده غذاست و به دنبال دان می‌رود تا بخورد. اشتهای جوجه اینجا توسعه می‌یابد و تحریك می‌شود. مسئله مهم این است كه اشتهای تك تك جوجه‌ها را هر چه زودتر تحریك كنیم.

تحریك اشتها یك پدیده رفتاری است كه فقط در 5-3 روز اول می‌توان آن را تحریك كرد و به وجود آورد.

اگر جوجه‌ای در این مدت اشتهایش تحریك نشود به این معنی نیست كه این جوجه هیچ وقت غذا نمی‌خورد بلكه غذا می‌خورد ولی الگوی غذا خوردن آن با جوجه‌ای كه اشتهای آن تحریك شده فرق می‌كند.

جوجه‌ای كه اشتهای آن تحریك شده، غذا را به صورت تصادفی مصرف نمی‌كند بلكه به شكل وعده‌ غذایی می‌خورد. جوجه لازم است كه غذا را به صورت وعده‌ای و نه به صورت تصادفی بخورد.

جوجه زمانی رشد مطلوب و مناسب پیدا می‌كند كه غذا را وعده‌ای خورده و چینه دانش را پر از غذا كند. این غذا وارد دستگاه گوارش شده، هضم و جذب گردیده و تبدیل به مواد مورد نیاز ما كه گوشت است می‌شود.

این روند سالم و طبیعی خوردن و هضم و جذب غذا می‌باشد و یكی از اهداف ما در برنامه پرورش جوجه گوشتی عادت دادن جوجه‌ها به این شكل تغذیه می‌باشد. یعنی غذا وعده‌ای خورده شده و در هر بار چینه دان خود را پر كند. لذا باید در 5-3 روز اول دفعات توزیع دان را بالا ببریم و حداقل 5/2-3 ساعت یك بار دان پخش شود.

برای پی بردن به میزان پر بودن چینه دان، حدود 30 تا 50 قطعه جوجه را بطور تصادفی انتخاب و چینه دان آنها را بررسی می‌كنیم و این بررسی باید در 12، 24،36، 48و 72 ساعت بعد از استقرار جوجه‌ها در سالن انجام شود. در12 ساعت پس از استقرار جوجه‌ها اگر 60-50% چینه دان پر باشد، رضایت بخش است و اگر در 24 ساعت حدود 70% در 36 ساعت حدود 80%، در 48 ساعت حدود 90% و در 72 ساعت بیش از 95% چینه دان پر باشد نتیجه مطلوبی بدست می‌آید.

اگر وضعیت پری چینه دان رضایت بخش نباشد باید به عوامل از جمله وضعیت درجه حرارت، رطوبت سالن، توزیع غذا، شكل دان، تعداد دفعات توزیع دان وضعیت دان  خوری و نحوه استقرار آنها، وضعیت آب خوری، تهویه و... دقت داشته باشید.        

2-13) عدم تغذیه صحیح در سنین اولیه، روی رشد عضلات تاثیر منفی می‌گذارد كه این تاثیر بر روی عضلات سینه نسبت به بقیه عضلات مشهودتر است. همچنین مكانیسم تشنگی در جوجه‌های تازه از تخم خارج شده به خوبی توسعه نیافته است و تا زمانی كه جوجه از غذا تغذیه نكرده باشد تشنگی خوب تحریك نمی‌شود و این بدان معنی است كه تشنگی با مصرف دان و مواد مغذی و انرژی‌زا تحریك می‌گردد. لذا دسترسی به دان در ساعات اولیه برای بدست آوردن رشد مناسب بسیار مهم است.

3-13) بنابر بررسی‌های انجام شده اگر جیره (دان) فقط حاوی كربوهیدرات (نشاسته) باشد و از نظر مواد پروتئینی فقیر باشد به دلیل كمبود پروتئین اولیه، نارسایی بافتهای بدن در ابتدای تولید جوجه به وجود خواهد آمد. لذا استفاده از آرد ذرت توصیه نمی‌شود و بلكه استفاده از دان آغازین از روز اول جهت رسیدن به رشد مناسب پیشنهاد می‌گردد.

4-13) دان سهم عمده از كل هزینه‌های پرورش مرغ گوشتی را شامل می‌شود. بنابراین لازم است هر گونه تلاش انجام گیرد تا مطمئن شویم كه اقلام غذایی با مقادیر مناسب مخلوط شده و دارای كیفیت مطلوب است. دان برای مرغ‌های گوشتی باید به نحوی بالانس و تنظیم شود كه تعادل متناسبی از انرژی، پروتئین، اسید آمینه، مواد معدنی، اسیدهای چرب ضروری و ویتامینها را برقرار كرده و امكان رشد و عملكرد بهینه را میسر سازد. عواملی مانند تراكم گله شرایط محیطی و آب و هوایی، وضعبت بیماری و ... ممكن است روند وزن گیری را كم كند و ضریب تبدیل را خراب و در نهایت موجب تغییر نیازها تغذیه‌ای می‌گردد. باید توجه داشت فقط با فرمولهای مناسب غذایی و استفاده از مواد مرغوب می‌توان به حداكثر بهره دهی در گله دست یافت. با توجه به متغییر بودن كیفیت مواد اولیه دان همواره از میزان این تغییرات از طریق ارسال نمونه به آزمایشگاه اطلاع حاصل شود و تنظیم فرمول دان می‌بایست با توجه به كیفیت مواد اولیه خوراك صورت گیرد. در غیر این صورت نمی‌توان جیره متعالی را از لحاظ میزان مواد مغذی تنظیم و تهیه نمود و در اختیار گله قرار داد. زیرا اگر مواد مغذی بیشتر از نیاز در دان باشد علاوه بر فشار متابولیكی پرنده، در واقع یك نوع دور ریختن سرمایه و بالا رفتن هزینه محسوب می‌شود.

همچنین كمبود مواد نغذی باعث رشد و خراب شدن ضریب تبدیل و نهایت افت عملكرد گله می‌گردد. لذا توصیه می‌شود همیشه از مشاورت متخصصین تغذیه استفاده گردد.

5-13) به طور كلی چند نكته مهم حائز اهمیت را در تغذیه و ساخت دان بایستی مد نظر داشت:

1- از مصرف مواد اولیه نامرغوب، كپك زده، ناخالص، مشكوك و فاسد... جداً خودداری شود.

2- از مواد قبل از مصرف و نیز از دان ساخته شده در مقاطع مختلف جهت كنترل نمونه گیری و برای آنالیز به آزمایشگاه ارسال شود و با توجه به نتایج آزمایش فرمول دان تنظیم شود.

3- بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌ها در پرورش مرغ گوشتی مربوط به هزینه خوراك می‌باشد.

لذا به مسائل بهداشتی، اقتصادی، ویژگی‌های فیزیكی و شیمیایی، انبار مواد اولیه و ساخت دان توجه ویژه شود.

4- مقدار نمك مصرفی دان بستگی به میزان نمك موجود در آب مرغداری دارد. چنانچه میزان نمك آب مصرفی گله بالا باشد نیاز به استفاده از نمك یا اینكه مقدار نمك مصرفی دان كمتر در نظر گرفته شود كه بایستی آب آزمایش و بر اساس نمك آن، مقدار نمك مصرفی دان مشخص شود.

5- نوع و میزان كوكسید یواستات و ... با نظر دامپزشك مصرفی گردد.

6- با توجه به سن مرغ برای كشتار باید حداقل 7-5 روز قبل از كشتار از مصرف دارو و كوكسید یواستات و ... در دان خودداری شود.

7- مصرفی منابع پروتئینی نامتعادل و یا با كیفیت پایین می‌تواند استرس متابولیكی ایجاد كرده و برای رفع آن پرنده انرژی مصرف می‌كند علاوه بر این موجب مرطوب شدن بستر خواهد شد.

8- میزان كلر را به دقت و با استفاده از كلرید سدیم (نمك)و بیكربتات سدیم (جوش شیرین) به عنوان مواد اولیه دان كنترل گردد.

9- باید در استفاده از منابع فسفر و برآورد میزان نیاز فسفر قابل دسترس پرنده توجه و دقت شود.

10- از ذخیره طولانی مواد اولیه و دان اجتناب شود زیرا ذخیره نامناسب و طولانی مواد اولیه و دان باعث كاهش كیفیت و فساد آنها و تاثیر منفی بر عملكرد گله خواهد شد.

11- در جیره پیشدان باید از چربیهای غیر اشباع مثل روعن سویا و در رشد دانه و پس دان می‌توان مخلوطی از چربیها اشباع و غیر اشباع استفاده نمود.

میزان نسبت چربی اشباع و غیر اشباع:

 

چربی اشباع شده (مثل پیه)

چربی اشباع نشده (مثل روغن سویا)

پیشدان تا 15 روز

-

100%

رشدان 30-16 روز

30-25%

75-70%

پس دان 45-31 روز

50%

50%

پس دان 46 روز به بعد

60%

40%

در كیفیت چربی مصرفی در دان توجه شود. اگر چربی به كار رفته در دان كیفیت مناسبی نداشته باشد هضم نشده و با مدفوع خارج و باعث روغنی شدن و ایجاد سوختگی مفصل خرگوشی و تاول سینه و اثر سوء بر رشد گله می‌شود.

مصرف آنتی اكسیدان و ویتامین c در دان بر روی كیفیت چربی موثر می‌باشد.

12- اگر دان آغازین، كرامبل (حبه خرد شده) و رشد دان و پس دان به شكل پلت (حبه) مصرف شود معمولاً رشد و ضریب تبدیل بهتر خواهد  شد. مزایای مصرف دان كرامبل و پلت شامل:

الف: جوجه‌ها با هر برداشت مواد مغذی بیشتر و یكنواختی دریافت می‌كنند و از این طریق عملكرد بهتری حاصل می‌شود.

ب: پلت كردن جیره سبب ژلاتینه شدن كربوهیدرات‌ها و در نتیجه افزای قابلیت هضم جیره می‌شود.

ج: گرمایی كه در پروسه پلت كردن به دان داده می‌شود سبب از بین رفتن سالمونلا و باكتری‌ها می‌شود.

د: ریخت و پاش و اتلاف دان كمتر می‌شود و جوجه‌ها دان را راحت‌تر بر می‌دارند در نتیجه ضریب تبدیل غذایی بهبود می‌یابد.

13- در این راهنما احتیاجات غذایی سویه تجاری مرغ گوشتی راس 308 ارائه می‌شود. همچنین برای تنظیم فرمول دان در سن‌های مختلف چنانچه مواد اولیه ارزانتر و با كیفیت مناسب در منطقه قابل دسترس باشد پس از مشاوره با كارشناسان مربوطه فرمول دان مناسب و اقتصادی تنظیم و در اختیار گله قرار داده شده.

 
طبقه بندی: راهنما وآموزش پرورش مرغ گوشتی،

تاریخ : یکشنبه 12 بهمن 1393 | 02:10 ق.ظ | نویسنده : محمد تاتار | نظرات
قیمت جوجه یک روزه پرندگان
فیلم های آموزشی ودیدنی پرورش شتر مرغ
آموزش پرورش شتر مرغ مرحله 1 /خوصوصیات عمومی شتر مرغ/آشنایی با شتر مرغ مولد/آشنایی با تولید مثل
آموزش پرورش شتر مرغ مرحله 2/آشنایی با تغذیه شتر مرغ/4روش پرورش شتر مرغ/ روشهای شروع به كار در پرورش شتر مرغ
آموزش نطفه سنجی ونور بینی و کندلینگ تخم پرندگان به همراه ویدیو آموزشی
راهنما وآموزش و پرورش بلدرچین /بیماری /پیشگیری/تغذیه دارویی/ قسمت دوم
راهنما وآموزش و پرورش بلدرچین به همراه ویدیو آموزشی از بدر تولد تا کشتار وخواص بلدرچین قسمت اول
راهنمای پرورش مرغ گوشتی قسمت اول بهداشت/بستر/آبخوری/دانخوری/برنامه حرارتی
راهنمای پرورش مرغ گوشتی قسمت دوم رطوبت/ تهویه/روشنایی/تراکم گله/
فروش جوجه اردک وغاز یک روزه تا یک هفته
فروش جوجه یک روزه کبک و قرقاول
فروش جوجه بلدرچین یک1 روزه تا بالغ
فروش جوجه یک روزه مرغ گوشتی
فروش جوجه محلی 1تا 45 روزه
فروش تخم نطفه دار مرغ مینیاتوری
فروش تخم نطفه دار شتر مرغ
فروش تخم نطفه دار بوقلمون
فروش تخم نطفه دار کبک و قرقاول
فروش تخم نطفه دار غاز و اردک
فروش تخم نطفه دار مرغ گوشتی
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • دوتا